top of page

EDUKACJA i WYCHOWANIE w holistycznym ujęciu Makówki.

Większość nurtów pedagogicznych powstało ok. 100 lat temu. Były kierowane do dzieci powyżej 3. roku życia. Nie prowadzono badań nad rozwojem dzieci w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym. Najmłodsi nie trafiali też do żadnych instytucji opieki. 

Otaczająca nas rzeczywistość jest zupełnie inna. Skłoniła mnie do wykorzystania współczesnej nauki o rozwoju człowieka, do uporządkowania znanej wiedzy, dostosowania jej do Maluchów i stworzenia współczesnej filozofii opieki i edukacji dla Małych Dzieci.

Jako edukatorka i opiekunka czerpię z tego co dobrze znane: pedagogika waldorfska, plan daltoński, pedagogika Marii Montessori. Łączę to z nurtami wychowawczymi: rodzicielstwem bliskości, pozytywną dyscypliną, porozumieniem bez przemocy.

System, który tworzę opiera się na połączeniu pracy zespołowej oraz rozwijaniu indywidualnych umiejętności. Daje czas i przestrzeń, aby każdy mógł pracować i poznawać otaczający go świat w swoim tempie. W grupach mieszanych wiekowo, Maluchy mają okazję obserwować siebie i pomagać sobie nawzajem. Wraz z dorosłym opiekunem - edukatorem Dzieci stają się członkami społeczeństwa. Uczą się zarówno współpracy, jak i stawiania granic. Rozmawiają o emocjach. Jako opiekunowie - przewodnicy, pomagamy zrozumieć, że ludzka różnorodność czyni nas wartościowymi i wyjątkowymi. To wszystko w jedynym jak dotąd znanym najmłodszym środowisku - domu. Prywatnym, ciepłym i bezpiecznym. 

Rok opieki podzielony jest na bloki tematyczne, poruszające takie zagadnienia jak pory roku, ludzkie ciało, kosmos czy ekologia. Każdy temat omawiamy od 2 do 4 tygodni. Poznajemy je poprzez zajęcia artystyczne, muzyczne, matematyczne. Doświadczamy ich wszystkimi zmysłami oraz w różnych językach. Wykorzystujemy  zasadę transferu i „lekcji słownych” M. Montessori oraz spiralną metodę nauczania. Pracujemy z pomocami, które uczą Dzieci samokontroli i samooceny. Opiekunowie korzystają z autorskich planów tematycznych oraz materiałów edukacyjnych, dzięki czemu zdobywana przez Dzieci wiedza jest uporządkowana i intencjonalna.

Rozwijamy wyobraźnię i pielęgnujemy wrodzoną u Małych Dzieci zdolność do koncentracji uwagi oraz ciekawość. Wprowadzamy „lekcje ciszy” wykonując jogę i ćwiczenia oddechowe, słuchając medytacji i muzyki relaksacyjnej, czytając. 

Celebrujemy zasadę „porządek w otoczeniu, porządek w sercu”. Łączymy ją z elementami pozytywnej dyscypliny, wprowadzając pierwsze małe zasady.

Tutaj zobaczysz przykładowy TYGODNIOWY PLAN pracy w systemie Makówka.

Budujemy z Dziećmi i ich Rodzicami relacje oparte na szacunku i zaufaniu. Cenimy szczerość i otwarte rozmowy. Dążymy do kierowania się empatią i wyrozumiałością w każdej sytuacji. 

Uznajemy Młodych Ludzi za pełnoprawnych członków społeczeństwa. Są dla nas inspiracją do bycia ich przewodnikami. 

Wierzę, że system Makówka pomoże Małym Dzieciom wyruszyć w dalszą podróż do świata edukacji i społecznych relacji z ugruntowaną wiarą we własne możliwości, ciągłą chęcią odkrywania siebie i innych, zapałem do zdobywania wiedzy. Życzę każdemu małemu (i dużemu) człowiekowi, aby pielęgnował swoją tożsamość i realizował swoje pomysły z pokorą i szacunkiem do świata. 

bottom of page